Øverste leder i administrasjon i Larvik kommune er rådmann.

Rådmann Jan Arvid Kristengård
Assisterende rådmann Ingvild Aartun
Til toppen