Strategidokument

Innhold

Strategidokument 2018-2021 for Larvik kommune. Kommunestyrets vedtak. Låneavtaler.

Dokumentet inneholder budsjett og økonomiplan i henhold til kommunelovens bestemmelser og periodens handlingsdel for Kommuneplan Larvik 2012-2020 og Kommuneplan Lardal 2014-2024.

Hvert år legger administrasjonen fram sitt forslag til rullering av aktuelle planer og budsjett/økonomiplan til behandling i kommunestyret.

Rådmannens forslag

Vedlegg

Spørsmål og svar

Låneavtaler

Til toppen