Temaplaner

Innhold

Denne siden er under arbeid og vil bli oppdatert med flere planer etterhvert. 

Alkohol

KST sak Navn Periode  Vedtatt
  Alkoholpolitisk handlingsprogram 2018-2020  

Bolig

KST sak Navn Periode  Vedtatt
  Boligplan - Del 1 Beslutningsgrunnlag  2015-2020   
  Boligplan - Del 2 Planforslag med mål og handlingsprogram    
  Boligplan - Handlingsprogram (tabell)    
  Sluttrapport. Boligsosialt utviklingsprogram (iPaper)    

Digitalisering

KST sak Navn Periode  Vedtatt
 152/18 Digitaliseringsstrategi 2018-2020  2018-2020 13.06.2018

Eierskap

Helse og omsorg

KST sak Navn Periode  Vedtatt
086/17 Helseberedskapsplan   21.06.17
078/14 Fremtidens helse- og omsorgstjenester 2014-2020 18.06.14
 010/17  Institusjonens rolle og funksjoner, og framtidige behov   15.02.17 
011/17 Fremtidige behov for boliger og bemanning   15.02.17
  Omsorgsplan for Lardal kommune 2010-2020  
026/14 Retningslinje for regulering av lydnivåer fra utendørs høyttalere og musikkanlegg i Larvik kommune   01.06.2014

HR

KST sak Navn Periode  Vedtatt
153/18 HR Strategi 2018-2021  2018-2021 13.06.2018

Integrering

KST sak Navn Periode  Vedtatt
  Temaplan for integrering (iPaper)  2017-2020  

Klima og energi

KST sak Navn Periode  Vedtatt
122/16  Klima- og energiplan - Beslutningsgrunnlag    
038/17 Klima- og energiplan - Handlingsplan 2017-2020  29.03.17 

Kommunalteknisk

KST sak Navn Periode  Vedtatt
095/17 Kommunalteknisk plan 2018-2021  21.06.17
198/18 Trafikksikkerhetsplan 2018-2021  

Kommunikasjon

KST sak Navn Periode  Vedtatt
 154/18 Kommunikasjonsstrategi 2018-2020  2018-2020 13.06.2018

Kultur

KST sak Navn Periode  Vedtatt
  Kulturplan 2018-2028  2018-2028  

Næring

KST sak Navn Periode  Vedtatt
  Næringsplan - Beslutningsgrunnlag 2015-2020  
037/15 Næringsplan  - Handlingsprogram 2015-2020 25.03.15

Oppvekst

Radikalisering

KST sak Navn Periode  Vedtatt
 15/06 Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme   2015 
  Handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme (pdf)    

Risiko og sårbarhet

Rus

Trafikk

Til toppen