Bostøtte i omsorgsbolig

Innhold

Bostøtte i omsorgsbolig er en støtteordning etablert av Larvik kommune.

Bostøtte i omsorgsbolig er behovsprøvd og omfatter:

  • Husstander i omsorgsbolig som ikke har tilstrekkelig egen økonomi til å ivareta sine boutgifter
  • Personer som er uføretrygdet før fylte 26 år og er tildelt bolig av Larvik kommune

De som kommer inn under ordningen er sikret å ha 1G (grunnbeløpet i folketrygden) til livsopphold etter at boutgifter er betalt, forutsatt at de har en formue under 100 000 kr. Med boutgifter menes husleie (eventuelt utgifter til boliglån), strøm og innboforsikring.

Det forutsettes at Husbankens bostøtteordning nyttes fullt ut.

Vi tilbyr

  • Du treffer hjelpsomme og serviceinnstilte mennesker
  • Du får relevant informasjon, råd og veiledning
  • Du får ønsket bistand, for eksempel til utfylling av søknadsskjemaer
  • Du kan komme i kommunens åpningstid uten forhåndsavtale

Våre forventninger

  • Du tar kontakt ved behov
  • Du leverer den dokumentasjonen som etterspørres
  • Du gir tilbakemelding på våre tjenester, det være seg ros, ris eller forbedringsforslag
Slik søker du boligstøtte

Klage

Informasjon om klageadgang framgår av vedtaket som sendes deg.

Kontakt

  • Boligforvaltning Byskogveien 5, 3257 Larvik
Til toppen