Kommunal bolig

Innhold

Du kan henvende deg til Boligkontoret hvis du selv ikke klarer å skaffe deg utleiebolig på det private boligmarkedet eller du trenger trygde-eller omsorgsbolig.

Personer som selv eller ved hjelp av andre former for offentlig boligbistand ikke klarer å skaffe seg egnet bolig kan søke om bolig.

Kommunale utleieboliger og boliger der kommunen har tildelingsrett er et virkemiddel for å bistå boligsøkere med spesielle behov og vanskeligstilte på boligmarkedet. Dette er som hovedregel å betrakte som et botilbud med tidsbegrensede kontrakter.

Kommunale utleieboliger og boliger der kommunen har tildelingsrett kan også gis på varig basis. Dette gjelder særlig trygde- og omsorgsboliger.

Vi tilbyr

 • Du treffer hjelpsomme og serviceinnstilte mennesker
 • Du får relevant informasjon, råd og veiledning
 • Du får ønsket bistand, for eksempel til utfylling av søknadsskjemaer
 • Du kan komme i kommunens åpningstid uten forhåndsavtale

Våre forventninger

 • Du tar kontakt ved behov
 • Du leverer den dokumentasjonen som etterspørres
 • Du gir tilbakemelding på våre tjenester, det være seg ros, ris eller forbedringsforslag.

Boligtyper

Kommunen eier og/eller har tildelingsretten til ulike typer boliger:

 • Utleieboliger
 • Trygdeboliger
 • Bemannede boliger for ulike målgrupper
 • Omsorgsboliger (utleie)
 • Omsorgsboliger i borettslag (kjøp)

Geografisk er boligene spredt over store deler av kommunen.

Slik søker du

Søk om kommunal bolig

Klage

Informasjon om klageadgang framgår av vedtaket som sendes deg.

Kontakt

 • Boligforvaltning Byskogveien 5, 3258 Larvik
Til toppen