Plan, bygg og eiendom

Alt om byggesaker, reguleringsplaner, din eiendom og brannvern

Administrasjon

Kommunalsjef og virksomhetsledere

Hilde Bøkestad

Hilde Bøkestad

Kommunalsjef - Areal og teknikk
Per Sortedal

Per Sortedal

Kommunalsjef - Eiendom
Cathrine Wærvågen

Cathrine Wærvågen

Virksomhetsleder - Byggesak
Arve Stokkan

Arve Stokkan

Brannsjef - Brann og redning
Hege Eick

Hege Eick

Virksomhetsleder - Arealplan
Kolbjørn Hem

Kolbjørn Hem

Virksomhetsleder - Geodata
Til toppen