Kommunestyremøtet live på vår nye WebTV-kanal

Onsdagens kommunestyremøte livestreames på kommunens nye WebTv-kanal.

Med det nye plattformen vil kvaliteten på sendingene heves betraktelig gjennom forbedret lyd, bilde og et nytt og moderne brukergrensesnitt. Foto: Dag Nordsveen

Larvik kommune har anskaffet ny plattform for livestreaming fra politiske møter, og den nye løsningen blir tatt i bruk for første gang på kommunestyremøtet nå på onsdag.

Med den nye plattformen vil kvaliteten på sendingene heves betraktelig gjennom forbedret lyd, bilde og et nytt og moderne brukergrensesnitt.

 • Alle sendingene streames til en egen landingsside: https://larvik.kommunetv.no.
  Her vil alle sendinger bli arkivert og gjort søkbare. 

 • Møtene filmes med 3 ulike kameraer: Et rettet mot talerstol, et mot sekreteriat og et ut i salen rettet mot representantene.
  Sendingen produseres slik at det skiftes fra kamera til kamera ettersom hvor det er aktivitet/hvem som snakker.

 • Sendingen deles opp i videoklipp pr sak – det vil si at det er enkelt å finne igjen det klippet/den saken man ønsker å se i etterkant av møtet.

 • Det vil bli mulig for seeren å «spole» tilbake under livesendingen.

 • Lyd og bilde av høy kvalitet.

 • Saksdokumentene knyttet til sakene legges inn i videoklippene, slik at de enkelt kan lastes ned. (dette gjelder ikke møtet 14. februar)

 • Sendingen streames også på Larvik kommune sin Facebookside.

 
Målet med den nye løsningen er å gjøre politiske møter mer tilgjengelig for kommunens innbyggere og gjennom dette skape større engasjement og mer kunnskap om politiske prosesser og vedtak.

Til toppen