Ordfører og varaordfører

Innhold

Ordfører og varaordfører i Larvik kommune.

Ordfører Rune Høiseth

Nye Larvik kommune preges av entusiasme og engasjement. Vi har klare mål om befolkningsvekst, næringsvekst og økt kompetanse i befolkningen.

Vi skal sørge for god offentlig service til næringslivet og våre innbyggere. God infrastruktur, god strategisk plassering i regionen, sentrumsutvikling og bedre miljøvennlige transportløsninger er sentrale elementer i en byutvikling.

Jeg har høye ambisjoner på vegne av Larvik fordi jeg tror på viljen, mulighetene, positiviteten og skaperkraften til menneskene her.

I Larvik har vi fantastisk natur med åpent hav mot Skagerak, skjærgården, Numedalslågen, det naturskjønne Farrisvannet og fine skogsområder med edelløvsskog å skilte med. Mangfoldet er stort og mulighetene mange innen fritid og rekreasjon.

Målsetningene våre er å bedre levekår for innbyggerne, flere framtidsretta bedrifter, nye arbeidsplasser og sterkere tilflytting. Dette skaper verdier kommunen kan høste av. 

Slik vil vi bygge grunnlaget for økt offentlig velferd med en bedre skole, styrke omsorgen og trygge lokalsamfunnene i hele kommunen vår.

Epost rune.hoiseth@larvik.kommune.no
Telefon 98 23 16 20

Varaordfører Olav Nordheim

Epost olav.nordheim@larvik.kommune.no
Telefon 91 87 48 50
Til toppen